Användningsområden

Kalken har oändligt många användningsområden och vi forskar på att hitta nya och återupptäcka gamla.