Kalkguiden

Här kan du läsa om våra produkter och hur du går tillväga för att använda dem.

Våtsläckt kalk
Den våtsläckta kalken levereras som en tjock pasta och är den produkt som man vanligtvis använder vid murnings, putsnings och färgningsarbeten. Vill man blanda bruk för att mura eller putsa tillsätter man sand med blandningsförhållande mellan 1:1 – 1:3 och eventuellt lite vatten. Vid målning spär man istället ut kalkpastan med vatten med blandningsförhållandet 1:5.
Våtsläckt kalk är ett lufthärdande bruk vilket innebär att det härdar genom att ta upp koldioxiden i luften och lämpar sig bäst för murning av stenväggar samt putsning där vattenpåverkan är  låg till måttlig. Bruket besitter egenskapen att det kan ”andas” vilket betyder att det sker en naturlig fuktvandring genom bruket och risken för mögel uteblir till skillnad från ett cement eller kc-bruk där mögel är ett vanligt förekommande problem på grund av det mycket tätare bruket.

För att komma igång och arbeta med våtsläckt kalk kan du läsa eller ladda ner våra manualer som du hittar nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga oss specifikt efter våtsläckt kalk för målning då vi tillhandahåller en mer finkornig produkt för ändamålet.

Jordsläckt kalk
Den jordsläckta kalken skiljer sig inte nämnvärt från den våtsläckta. Den största skillnaden är att stenen släcks under längre tid, ofta inuti någon form av grav eller grop, och blir då ett mycket smidigt och lättarbetat bruk som fäster på de flesta underlag och lämpar sig därför ypperligt till friser och liknande arbeten men den kan självklart även används vid murning, putsning samt avfärgning.

Torrsläckt hydraulisk kalk
En naturligt hydraulisk kalk från mellersta Öland. Kalken levereras i pulverform och kan med fördel göras till fetare blandningar med blandningsförhållande upp till 1:1. Till skillnad från våtsläckt kalk har den hydrauliska kalken förmågan att härda även i fuktiga miljöer och ger ett lite hårdare och starkare bruk. En mindre mängd lerämnen som naturligt finns i stenen ger de hydrauliska egenskaperna. Bruket lämpar sig bäst på ställen där det är större fuktpåslag som till exempel vid socklar, listverk eller på andra extra utsatta lägen.

Vi har även möjlighet att ta fram torrsläckt kalk från vår vanliga kalksten efter förfrågan.
Den lämpar sig bäst att tillsätta till det våtsläckta kalkbruket för att ge det en fastare konsistens om man blandat i för mycket vatten.

Pozzolan
Vill man ha ett starkare bruk som tål mycket hårt utsatta lägen kan man använda sig av vår pozzolantillsats. Pozzolan är ett aluminiumsilikatämne i pulverform som tillsätts till den våtsläcka kalken och ger liknande eller förstärkta egenskaper som den hydrauliska kalken har. Skillnaden med att tillsätta pozzolan till det våtsläckta kalkbruket är att man kan bestämma styrka och hårdhet i bruket. Blandar man ett alltför hårt bruk reducerar man dock den naturliga fuktvandringen, vilket man bör ha i åtanke. Bruk med pozzolantillsats används främst där man behöver ett hårdare bruk som härdar trots hög fuktpåverkan som till exempel broar, flisgångar och husgrunder. Vid ett ökat blandningsförhållande mellan pozzolan och kalkbruk ökar också styrkan i bruket upp till ett visst blandningsförhållande. Pozzolan användes i stor omfattning under romartiden och många byggnadsverk och viadukter som byggdes under den tiden står kvar än idag vilket visar på vilka otroliga egenskaper kalkbruket besitter.

 

Vi arbetar kontinuerligt med att få fram fler produkter.
Vid frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss.