Kalkfärg

för målningsarbeten på kalkputs

Egenskaper

Ölandskalken har en naturlig gulbeige färg.
En av kalkfärgens mest uppskattade egenskaper är dess utseende med sin levande och något flammiga yta. Kalkfärgen kan närmast jämföras med slamfärgen med ett färgskikt som med tiden vittrar vilket tillsammans med kalkens basiska egenskaper försvårar algtillväxt och samtidigt gör det mycket lätt att rengöra vid kommande ommålningar. Färgen har god vidhäftning på kalkputs om den tillreds och appliceras på rätt sätt En annan god egenskap är att kalkfärgen är en öppen färg dvs. den släpper mycket lätt igenom fukt även i vätskeform vilket bidrar till att skapa en god miljö för underliggande material.

Användningsområde
Kalkfärg används i första hand till färgning på kalkbruksputsade väggar och ytor.
Kalkfärg kan användas både utomhus och inomhus

Beredning och åtgång
Kalkmjölken beredes av våtsläckt kalkpasta och spädes 1 del pasta 5 delar vatten som sedan omröres kraftigt så att pastan är helt löst i vattnet. Låt den uppslammade kalkmjölken stå ca ett dygn så att ett lager kalkvatten bildas.
Innan applicering förvattnas underlaget och kalkvattnet används sedan vid första strykningen.
Anstrykningen sker med kalkborste och i kryssrörelse.
Det använda kalkvattnet ersätts med nytt rent vatten och allt slammas upp igen. Behöver man mer kalkvatten låter man kalkmjölken åter sjunka ett dygn annars använder man kalkmjölken och påför mellan 4 -7 lager med kalkborsten och kryssrörelser. Kalkmjölken får inte påföras så tjockt att det rinner.
Var noga med att hela tiden röra om t.ex. med borrmaskin försedd med stålvisp i tunnan innan den hälls upp i mindre kärl så att inte kalken sätter sig
Avsluta med en eller två strykningar med kalkvatten
Det brukar vara lagom att vänta ett dygn mellan strykningarna
Tillred både kalkvatten och kalkmjölk i god tid före användandet och lagra i tunnor med flytande lock för att förhindra att en kalkskorpa bildas på ytan. Om kalkskorpa ändå bildats bör den avlägsnas innan användning.
Skydda den målade ytan mot direkt solsken.
Kalkfärgningen ska också ske under den frostfria delen av året
Normal åtgång är ca 0,5 liter kalkmjölk per m2


Pigmentering

Vill man ändra kulören pigmenteras kalkmjölken med kalkäkta pigment
Om kalkmjölkens koncentration är 15 volymprocent kan volymprocenten torrpigment vara max 4 %. Var noga med att kontrollera kalkmjölkens koncentration, och blanda helst så att det räcker till en hel strykning. Kom ihåg att Ölandskalken i sig har en grundfärg vilket dämpar andra färger.

Har du frågor hör gärna av dig till Ölandskalk AB tel. 076-794 61 55