Mura med kalkbruk

Beredning av kalkbruk

Kalkbruket kan beredas starkare eller svagare beroende på var och hur det ska användas. Olika typer av kalksten kan också ge olika egenskaper hos bruket.

Ett bra bruk för murning och putsningsarbeten är följande: 

Blanda 1 volymdel kalkpasta med 3 volymdelar torr mursand. Detta blandas väl,  ca 20 minuter i en blandare (helst en tvångsblandare, men vanlig blandare går också  eller visp om det är mindre mängder). Tillsätt vatten om det behövs för att få en bra konsistens men vänta först och se om vattnet i pastan räcker. Bruket är sedan klart att använda till murning, fogning eller putsning. Om det blir bruk över så kan du spara det i en hink med tättslutande lock eller i förseglad plastsäck. Sparas det över vintern ska det ligga frostfritt. När du ska använda det igen så måste bruket aktiveras genom att mixas igen . Bruket härdar genom att det reagerar med luftens koldioxid och återbildar kalciumkarbonat CaCO3.

Om du har för avsikt att reparera gamla stenhus bör du under inga omständigheter använda cement eller cementbaserade produkter (som också är baserat på bränd kalk). Dessa är för hårda och förhindrar den naturliga fuktvandringen vilket bl.a. kan ge fukt och mögelskador på byggnaden.

För mer information ring 076 794 61 55

Lycka till